Európai Unió
Főoldal     ❯     Termékek    ❯     Légfrissítők

Clinex A/C, 5L 77-555
Clinex A/C, 5L 77-555
Leírás
Megbízható klímatisztító, por és egyéb szennyeződések eltávolításához. Tökéletes higiéniát biztosít belső helyiségekben és gépkocsikban egyaránt. Felhasználási javaslat: Autóklíma és ipari ventilátorrendszerek tisztításához. Használati útmutató: Használat előtt felrázandó. Permetezze a készítményt közvetlenül a tisztítandó felületre, majd ecset vagy puha törlőruha segítségével oszlassa el. Öblítse le a szert vízzel és törölje szárazra. Kezelje a klímarendszert a NanoProtect Silver Nice nevű termékkel, a maximális hosszantartó tiszta hatásért. VESZÉLY H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/ gőzök/permet belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P405 Elzárva tárolandó.Összetétel kategóriák: 5-<15% nemionos felületaktív anyagok, <5 % illatanyagok: d-limonén, foszfonátok.
Kérdése van?
Szeretne többet megtudni ajánlatunkról?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!