Európai Unió
Főoldal     ❯     Termékek    ❯     Konyhai berendezések

Clinex DishGlass, 5L 77-072
Clinex DishGlass, 5L 77-072
Leírás
. Koncentrált, lúgos, fékezett habzású mosogatószer. Üvegedények számára nagyüzemi konyha mosogatógépekhez. Véd a korróziótól és megakadályozza az üvegedények elhasználódását. Klór- és NTA- (nitrilotriecetsav) mentes. Nem hagy párás foltokat az edényen. Különösen ajánlott üveg, porcelán és lúgálló eszközök mosogatásához. A termék tökéletes mosogatási tulajdonságokkal rendelkezik, tökéletesen eltávolítja a kávé és tea-maradványokat és a rúzsfoltokat. Felhasználási javaslat: Ajánlott ipari mosogatógépekhez éttermek, szállodák, büfék, stb. számára. Használati útmutató: Vegye figyelembe a mosogatógép gyártói utasításait. Hígítva használandó. A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás: 1-5 ml termék/ 1 L víz. VESZÉLY Tartalmaz: Kalium-hidroxid. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Elzárva tárolandó. Összetétel kategóriák: <5% polikarboxilátok, foszfonátok, nem ionos felületaktív anyagok, amfoter felületaktív anyagok.