Európai Unió
Főoldal     ❯     Termékek    ❯     Szaniter tisztítás

Clinex W3 Bacti Savas 77-699 1L
Clinex W3 Bacti Savas 77-699 1L
Leírás
szaniter fertőtlenítő és tisztítószer Összetevők: biocid hatóanyag: glikolsav: 2,5%, CAS: 79-14-1. Egyéb összetevők: Szulfaminsav; Nátrium-jodid; 2’2”-(oktadekán-9-enilimino) biszetanol; 1-Hydroxyethylidene 1,1-diphosphonic acid; etanol, <5% foszfonátok, <5% kationos felületaktív anyagok, illatanyagok. Terméktípus: PT2. Alkalmazási terület: Háztartásban és nyilvános helyeken felületek, berendezések és lefolyók fertőtlenítő tisztítására használható. Egészségügyi intézményben nem alkalmazható. Formuláció: folyékony koncentrátum. Felhasználói kör: professzionális. Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: Öntse a terméket a fertőtleníteni kívánt felületre, majd hagyja hatni a kívánt hatástól függő ideig. Baktericid és fungicid hatás eléréséhez használja hígítatlanul. Szükséges minimális behatási idő baktericid hatáshoz: 5 perc, fungicid hatáshoz 15 perc. Használat után a felületet ivóvíz minőségű vízzel kell lemosni. VESZÉLY Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Elsősegélynyújtás: Belélegzés esetén a sérültet vigyük azonnal friss levegőre. Lenyelés esetén Öblítse ki a szájat, majd azonnal forduljunk orvoshoz, mutassuk meg a tartályt és a címkét. Spontán hányás esetén tartsa a fejet csípő alá az aspiráció elkerülésének érdekében. Bőrrel való érintkezés esetén az érintett bőrfelületet mossa meg alaposan bő vízzel. Szembekerülés esetén: Öblítsük ki a szemet alaposan bő vízzel a szemhéjakat szélesre nyitva. széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Azonnal forduljon szemészhez. Hulladékkezelés: Veszélyes hulladékként kell kezelni és hatósági engedéllyel rendelkező égetőművekben szabad elégettetni. Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: A kiömlött terméket itassuk fel nedvességet megkötő anyaggal (pl. homok, föld), majd az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. Tárolás, eltarthatóság: Az eredeti, jól lezárt edényzetben, hűvös, jól szellőztetett helyen, hőtől és gyújtóforrástól, valamint ételtől, italtól, állati eledeltől távol tárolandó. A gyártástól számított 2 évig eltartható. Gyártási, lejárati idő és kiszerelési egység: lásd csomagolás. Gyártja: Nanochem Sp. z o.o. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, Polska.
Kérdése van?
Szeretne többet megtudni ajánlatunkról?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!