Európai Unió
Főoldal     ❯     Termékek    ❯     Konyhai berendezések

Clinex DishWash, 20L 77-064
Clinex DishWash, 20L 77-064
Leírás
Mosogatószer koncentrátum rozsdamentes acél, műanyag és porcelánedények mosogatásához. Kiválóan tisztítja a porcelánt, konyhai felszereléseket és evőeszközöket. Alumínium edényekhez nem használható. A tökéletes eredmény elérése érdekében használja a Clinex DiShine nevű termékkel együtt. Felhasználási javaslat: Használata különösen éttermek, hotelek, közétkeztetési intézmények nagyüzemi mosogatógépeihez, valamint háztartási mosogatógépekhez ajánlott. Használati útmutató: Hígítva használandó. A víz keménységétől függően az alkalmazandó hígítás: 1-5 ml termék/1 l víz. VESZÉLY Tartalmaz: Kalium-hidroxid. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A gőzök/ permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Elzárva tárolandó. Összetétel kategóriák: 5-<15% polikarboxilátok, < 5% foszfonátok, nem ionos felületaktív anyagok, amfoter felületaktív anyagok