Európai Unió
Főoldal     ❯     Termékek    ❯     Konyhai berendezések

Clinex DishHard, 20L 77-057
Clinex DishHard, 20L 77-057
Leírás
Mosogatószer ipari felhasználásra nagyon kemény vízhez. Foszfát és klórmentes. Eltávolítja a rúzsfoltokat, fehérjéket, tea és kávé maradványokat. Megóv a vízkő és szilikát vegyületek lerakódása ellen. Eltávolítja a beégett és makacs zsírokat. Alkalmas porcelán, rozsdamentes acél, üveg és evőeszközök tisztítására. A legjobb eredmény érdekében használja a Clinex ShineHard termékkel. Felhasználási javaslat: Használata különösen éttermek, hotelek, étkezdék nagyüzemi mosogató gépeihez, valamint háztartási mosogatógépekhez ajánlott. Használati útmutató: A mosgatógép gyártójának javaslata szerint. A szennyeződés mértékétől függően a javasolt hígítás: 1-5 ml termék/1o l víz. Idővel a termék színe változhat. A színváltozás nem hat ki a termék minőségére, tisztító hatására A gyártó és forgalmazó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. Optimális tárolási hőmérséklet: 5-30°C. Gyártási és eltarthatósági idő: lásd csomagolás. Kizárólag professzionális felhasználásra. VESZÉLY Tartalmaz: Kálium-hidroxid, Nátrium hidroxid. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A gőzök/ permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Elzárva tárolandó. Összetétel kategóriák: 5-<15% foszfonátok, < 5% EDTA és annak sói.