Európai Unió
Főoldal     ❯     Termékek    ❯     Konyhai berendezések

Clinex SMOG, 5 L 77-022
Clinex SMOG, 5 L 77-022
Leírás
022 Ipari tisztítószer párolók, füstölő kamrák tisztítására. Lúgos tisztítószer erős tisztító és zsíroldó hatással, mely eltávolítja a kormot a lúgálló felületekről. Tökéletesen feloldja az odaégett ételmaradványokat. Felhasználási javaslat: Kombi sütők, párolók, tűzhelyek, füstölő kamrák tisztítására. Használati útmutató: Használat előtt felrázandó. Melegítse fel, vagy hűtse le a tisztítandó készüléket 40-50°C-ra, majd vigye fel egyenletesen a hígítatlan terméket a takarítandó felületre. Csukja be a készülék ajtaját, hagyja hatni a szert pár percig, majd fűtse fel a készüléket 50-60°C-ra. Alaposan öblítse le a felületet vízzel. Állítsa be az automata sütőtér tisztító funkciót, kövesse a gyártói utasításokat. Használat után nedves törlőruhával törölje át a készülék ajtajának tömítéseit. VESZÉLY Tartalmaz: Nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid, nátrium metaszilikát pentahidrát. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A gőzök/ permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Elzárva tárolandó. Összetétel kategóriák: 5-<15 % nemionos felületaktív anyagok, <5 % amfoter felületaktív anyagok, EDTA és annak sói.