Európai Unió
Főoldal     ❯     Termékek    ❯     Konyhai berendezések

Clinex DiShine, 5 L 77-058
Clinex DiShine, 5 L 77-058
Leírás
Öblítőszer koncentrátum mosogatógépekhez. A megtisztított edényeknek ragyogó csillogást biztosít, anélkül, hogy a felületen csíkokat vagy foltokat hagyna. Kivételesen jó hatás érhető el a Clinex DishWash nevű mosogatószer együttes használatával. elhasználási javaslat: Használata különösen éttermek, hotelek, közétkeztetési intézmények nagyüzemi mosogatógépeihez, háztartási mosogatógépekhez ajánlott. Használati útmutató: Vegye figyelembe a mosogatógép gyártói utasításait. Hígítva használandó. A víz keménységétől függően az alkalmazandó hígítás: 1-5 ml termék/1 l víz. VESZÉLY Tartalmaz: hexyl D-glucoside, Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy- Súlyos szemkárosodást okoz. A gőzök/ permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Összetétel kategóriák: 5-<15 % nemionos felületaktív anyagok,